Gebruikerscursus Tablet

Als docent bij Seniorweb heb ik zo’n tien jaar ervaring met het geven van cursussen aan senioren.